DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-51-54

Витрати на бухгалтерський аутсорсинг як об’єкт обліку

Галина Іванівна Ляхович

Анотація


 Мета статті полягає у дослідженні існуючих методичних підходів до ведення бухгалтерського обліку витрат на бухгалтерський аутсорсинг. Наведено види аутсорсингу відповідно до функцій, що передаються, які слід враховувати при відображенні операцій, що супроводжують виконання договору на аутсорсинг.

Аналізуючи праці науковців, узагальнено підходи до облікового відображення витрат на аутсорсинг (у складі витрат виробництва та як адміністративні витрати), обґрунтовано доцільність врахування витрат на бухгалтерський аутсорсинг в складі адміністративних витрат. У результаті дослідження визначено розрізи, за якими слід здійснювати організацію аналітичного обліку витрат на бухгалтерський аутсорсинг (напрями аутсорсингу; тривалість договору; види послуг).

Практична значущість зводиться до того, що на основі теоретичного вивчення та практичного дослідження організації обліку витрат на аутсорсинг, зроблені та подані пропозиції до структури рахунку 92 «Адміністративні витрати» в частині відображення вказаних витрат, у перспективі подальшого використання у практичній діяльності бухгалтерів

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є удосконалення документального оформлення операцій, пов’язаних з виконанням договору на бухгалтерський аутсорсинг.


Ключові слова


бухгалтерський аутсорсинг; витрати; адміністративні витрати; облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykova, G. (2014), «Buhoblik za autsorsyngom», Debet-Kredyt, No. 12, available at: https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9617-2014.epub/navPoint-15

Bodnarjuk, V.A. (2013), «Autsorsing kak sposob optimizacii rashodov predprijatija», Visnik Hmel'nic'kogo nacional'nogo universitetu, Serіja Ekonomichni nauki, No. 2 (194), pp. 36–38.

Vyzhitovich, A.M., Bulgakova, I.A. and Gavriljuk, E.A. (2015), «Jekonomicheskaja obosnovannost' rashodov predprijatij na autsorsing dlja celej nalogooblozhenija», Razvitie territorij, No. 3, pp. 12–17, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=26626202

Evgrafova, T.N. (2014), «Autsorsing i buhgalterskij uchet: novomu napravleniju – novye scheta», Mir sovremennoj nauki, No. 6 (28), pp. 68–69, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=22596578

Ivankov, V.M. (2012), «Organizacija buhgalters'kogo autsorsyngu ta i'i' ocinka v audyti», Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 22 (2), pp. 231–237.

Kobahidze, K.D. (2017), «Autsorsing i autstaffing kak metod optimizacii rashodov na oplatu truda», Sinergija nauk, No. 10, pp. 392–398, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=29044390&

Nor-Arevjan, G.G. (2008), «Buhgalterskij uchet rashodov po autstaffingu i autsorsingu uchetnogo personala», Uchet i statistika, No. 12, pp. 54–62, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=11838077

Pichugova, E.V. and Esembekova, A.U. (2017), «Autsorsing kak odin iz sposobov minimizacii rashodov organizacii», Sovremennye problemy finansovogo regulirovanija i ucheta v agropromyshlennom komplekse: materialy I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, vid 19 maja, Kurganskaja gosudarstvennaja sel'skohozjajstvennaja akademija im. T.S. Mal'ceva, Lesnikovo, pp. 126–128, available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_29169866_61588723.pdf

Fursova, T.І. and Logvіnova, O.P. (2015), «Suchasnij stan ta osoblivostі autsorsingu buhgalters'kih poslug», Tezi dopovіdej ІІ Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї іnternet-konferencії «Modernіzacіja fіnansovo-kreditnoї sistemi: dosvіd ta perspektivi», vid 27–29 kvіtnja, vid-vo SNU іm. V.Dalja, Sєvєrodonec'k, pp. 90–92.

Heyder, G. Wannes Alkarawy (2015), «Reducingtransaction costs through outsourcing (case study)», Reports Scientific Society, No. 1 (8), pp. 34–40, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=25409782

th";mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA'>‒ № 1 (8). ‒ P. 34–40. ‒ Режим доступу : https://elibrary.ru/item.asp?id=25409782.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1.  Бикова Г. Бухоблік за аутсорсингом [Електронний ресурс] / Г.Бикова // Дебет-Кредит. – 2014. ‑ № 12. – Режим доступу : https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9617-2014.epub/navPoint-15.
  2.  Боднарюк В.А. Аутсорсинг как способ оптимизации расходов предприятия / В.А Боднарюк // Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Серія : Економiчнi науки. ‒ 2013. ‒ № 2 (194). ‒ С. 36–38.
  3.  Выжитович А.М. Экономическая обоснованность расходов предприятий на аутсорсинг для целей налогообложения [Електронний ресурс] / А.М. Выжитович, И.А. Булгакова, Е.А. Гаврилюк // Развитие территорий. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 12–17. ‒ Режим доступу : https://elibrary.ru/item.asp?id=26626202.
  4. Евграфова Т.Н. Аутсорсинг и бухгалтерский учет: новому направлению – новые счета [Електронный ресурс] / Т.Н. Евграфова // Мир современной науки. – 2014. ‑ № 6 (28). – С. 68–69. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=22596578.
  5. Іванков В.М. Організація бухгалтерського аутсорсингу та її оцінка в аудиті / В.М. Іванков // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія : Економічні науки. ‑ 2012. ‑ Вип. 22 (2). ‑ С. 231–237.
  6.  Кобахидзе К.Д. Аутсорсинг и аутстаффинг как метод оптимизации расходов на оплату труда [Електронный ресурс] / К.Д. Кобахидзе // Синергия наук. – 2017. ‑ № 10. – С. 392–398. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29044390&.
  7. Нор-Аревян Г.Г. Бухгалтерский учет расходов по аутстаффингу и аутсорсингу учетного персонала [Електронний ресурс] / Г.Г. Нор-Аревян // Учет и статистика. ‒ 2008. ‒ № 12. ‒ С. 54–62. ‒ Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=11838077.
  8. Пичугова Е.В. Аутсорсинг как один из способов минимизации расходов организации [Електронный ресурс] / Е.В. Пичугова, А.У. Есембекова // Современные проблемы финансового регулирования и учета в агропромышленном комплексе: материалы I Всероссийской научно-практической конференции (Лесниково, 19 мая 2017). ‒ Лесниково : Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева (Лесниково), 2017. ‒ С. 126–128. – Режим доступа : https://elibrary.ru/download/elibrary_29169866_61588723.pdf.
  9.  Фурсова Т.І. Сучасний стан та особливості аутсорсингу бухгалтерських послуг / Т.І. Фурсова, О.П. Логвінова // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Модернізація фінансово-кредитної системи: досвід та перспективи» (Сєвєродонецьк, 27–29 квітня 2015 р.) – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – C. 90–92.
  10. Heyder G. Wannes Alkarawy. Reducingtransaction costs through outsourcing (case study) [Електронний ресурс] / G.Heyder Wannes Alkarawy // Reports Scientific Society. ‒ 2015. ‒ № 1 (8). ‒ P. 34–40. ‒ Режим доступу : https://elibrary.ru/item.asp?id=25409782.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.